Kho gỗ ghép Hưng Phú – Bình Dương  cần tuyển các vị trí sau:

NV kho biết chạy xe nâng: 01 Nam, Y/c: hồ sơ đầy đủ, chăm chỉ siêng năng

Kế toán bán hàng: 01 Nữ, Y/c: trình độ Trung Cấp, có kinh nghiệm 2 năm trở lên

Lương: thỏa thuận, thử việc 01 tháng, có chế độ đầy đủ theo qui định của pháp luật